สินค้า


PELLET DRYER

สำหรับการระบายความร้อนของอาหารเม็ด โดยเฉพาะอาหารเม็ดแบบอัดขึ้นรูป

PELLET DRYER .jpg (59 KB)