งานโครงการ

งานปี 2560

บมจ.เบทาโกร (สงขลา 2) = ระบบลำเลียง
ไทย ฟู้ดส์ (กบินทร์บุรี) = งานระบบกำจัดฝุ่นข้าวโพด
ไทย ฟู้ดส์ (สุพรรณบุรี) = อาหารสัตว์บก 8,500 ตัน/เดือน
ไทย ฟู้ดส์ (สุพรรณบุรี) = งานระบบกำจัดฝุ่นข้าวโพด
ไทยธรรมดี = อาหารสัตว์บก 5,200 ตัน/เดือน
อีสเทิร์นฟีดมิลล์ = ไลน์อุปกรณ์ลำเลียงลงเครื่องอัดเม็ดและไลน์Packing
เบทเทอร์ฟาร์ม่า = ปรับปรุงไลน์Packing
Desmet Ballestra = เครื่องจักรอัดเนื้อมะพร้าว
Paragon Group, Bangladesh. = อาหารสัตว์น้ำ 5,000 ตัน/เดือน
อินเทคค์ ฟีด = ขยายถังบรรจุ 800 ลบ.ม.

งานปี 2559

เอ พี เอ็ม อะโกร = อาหารสัตว์บก 55,000 ตัน/เดือน
PVTM = อาหารเสริมสำหรับอาหารสัตว์ 1,500 ตัน/เดือน
แหลมทองเกษตรภัณฑ์ = อาหารสัตว์บก 6,000 ตัน/เดือน
แหลมทองสหการ = อาหารเสริมสำหรับอาหารสัตว์ 1,500 ตัน/เดือน
พนัสฟีดมิลล์ = อาหารสัตว์บก 26,000 ตัน/เดือน
ไทย ฟู้ดส์ (สุพรรณบุรี) = เพิ่มอัดเม็ดสัตว์บก +Hygineize 9,000 ตัน/เดือน
Indojaya = อาหารสัตว์น้ำ 2,000 ตัน/เดือน
Kyodo Sojitz = เพิ่มไลน์ผลิตอาหารสัตว์บก 10,000 ตัน/เดือน
Soro Soro = เพิ่มไลน์ผลิตอาหารสัตว์บก 5,000 ตัน/เดือน
Nippon Paper = โรงงานอัดเศษไม้
น้ำมันพืชไทย = เพิ่มไลน์ผลิตถั่วนึ่ง 5,000 ตัน/เดือน
กรุงไทย บ้านบึง = เครื่องจักรอาหารสัตว์บก
ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล = เพิ่มไลน์ผลิตอาหารสัตว์บก 10,000 ตัน/เดือน

งานปี 2558

ไทยฟู้ดส์ สุพรรณบุรี = Ftablel fat 5,000 ตัน/เดือน
TPG feedmill ชลบุรี = ขยายถังบรรจุ 1,500 ลบ.ม.
PF feedmill ราชบุรี = เปลี่ยนเครื่องผสม 4,000 ลิตร
เกรสเทสท์ เเพ็ทแคร์ อยุธยา = ขยาย/ปรับปรุงเครื่องจักร Pet food
JBF นครปฐม = Ftablel fat 2 โรงงาน 8,000 ตัน/เดือน

งานปี 2557

เอเชียฟีด นครปฐม = อาหารสัตว์บก(ผง) 5,000 ตัน/เดือน
เอส พี เอ็ม ราชบุรี = อาหารสัตว์เลี้ยงพร้อมติดตั้ง
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก สระบุรี = อาหารวัว 2,000 ตัน/เดือน
ท็อปฟีดมิลล์ = อาหารสัตว์น้ำ 3,000 ตัน/เดือน
ฟาร์มจงเจริญ = ระบบลำเลียงไซโล
Weehena Farm (Srilanka) = อาหารสัตว์บก 4,500 ตัน/เดือน

งานปี 2556

ยืนยงเลเยอร์ ฟาร์ม ฉะเชิงเทรา = อาหารสัตว์บก 40,000 ตัน/เดือน
อุดมเดชฟาร์ม = Ftablel fat 2,000 ตัน/เดือน
Japfa Indonesia = อาหารสัตว์ 3 โรงงาน 100,000 ตัน/เดือน
KL supreme Malaysia = อาหารสัตว์บก 10,000 ตัน/เดือน
Hoc Po Feed = อาหารสัตว์น้ำ 2,000 ตัน/เดือน

งานปี 2555

ไทยฟู้ดส์ ปราจีนบุรี = อาหารสัตว์บก 60,000 ตัน/เดือน
TPI สระบุรี = ผลิตปุ๋ย 10,000 ตัน/เดือน
Suri Tani Pemuka = อาหารสัตว์น้ำ 3,000 ตัน/เดือน

งานปี 2554

เอส พี เอ็ม ราชบุรี = อาหารสัตว์น้ำ 3,000 ตัน/เดือน
JBF นครปฐม = อาหารสัตว์น้ำ 2,000 ตัน/เดือนและอาหารสัตว์บก 8,000 ตัน/เดือน
สุรีรัตน์ฟาร์ม จันทบุรี = อาหารกุ้ง 1,000 ตัน/เดือน
อีสเทิรน์ ฟีดมิลล์ ชลบุรี = อาหารสัตว์บก 40,000 ตัน/เดือน
Kyodo Sojitz = อาหารสัตว์บก 40,000 ตัน/เดือน

th2.jpg (359 KB)

ot.jpg (123 KB)