สินค้า


DOUBLE SHAFT CONDITON

เครื่องสำหรับปรับสภาพวัตถุดิบ จะทำให้อาหารสุก 45 – 50 % 

DOUBLE SHAFT CONDITION .jpg (47 KB)