สินค้า


ROLLER MILL

เครื่องจักรสำหรับบี้วัตถุดิบที่เป็นเม็ดให้แตกออกเป็นเกล็ดและให้มีขนาดเล็กลงตามความต้องการ

roller  mill.jpg (28 KB)