สินค้า


TWIN SHAFT HYGENIZER

เครื่องผสมแบบเพลาคู่ ใช้สำหรับผสมวัตถุดิบต่าง ๆ สำหรับโรงงานผลิตอาหารสัตว์บก

twin shaft hygienizer.jpg (35 KB)