สินค้า


Hammer mill

เครื่องจักรที่ใช้สำหรับการโม่วัตถุดิบจำพวกเม็ดข้าวโพด , ถั่ว , มัน ฯลฯ ให้มีขนาดเล็กลง

HAMMER MILL .jpg (94 KB)