สินค้า


Extruder

เครื่องอัดขึ้นรูป สำหรับอาหารสัตว์น้ำ อาหารสัตว์เลี้ยง และปรับสภาพวัตถุดิบ

EXTRUDER .jpg (81 KB)