สินค้า


TWO WAY VALVE,THREE WAY VALVE

อุปกรณ์เลือกทิศทางของวัตถุดิบในแนวตั้ง เข้า 1 ท่อ สามารถเลือกทางออกได้ 2 หรือ 3 ทางออก ระบบเปลี่ยนทิศทางการไหลใช้กระบอกลม

TWO WAY & THREE WAY FLAPVALVE .jpg (102 KB)