สินค้า


HORIZONTAL BATCH MIXER DOUBLE SHAFT

เครื่องผสมวัตถุดิบ ทำให้เกิดการคลุกเคล้าเข้าด้วยกัน เพื่อให้มีความสม่ำเสมอเข้ากันของส่วนผสม และการกระจายตัวของวัตถุดิบ

DOUBLE SHAFT MIXER .jpg (97 KB)