สินค้า


SLIDE VALVE

อุปกรณ์ เปิด-ปิด ควบคุมการไหลลงของวัตถุดิบตามแรงโน้มถ่วง ปกติจะติดตั้งใต้ bin หรือ hopper ใช้กระบอกลมเป็นตัวควบคุม

SLIDE VALVE .jpg (47 KB)