สินค้า


Screw conveyor

อุปกรณ์ลำเลียงวัสดุในแนวนอน โดยใช้ใบสกรูลำเลียงวัสดุในแนวนอน เพื่อลำเลียงวัตถุดิบจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งโดยมี motor gear เป็นตัวส่งกำลัง

SCREW CONVEYOR .jpg (100 KB)