สินค้า


Bucket Elevator

เครื่องมือในการขนถ่ายวัสดุปริมาณมวลในทิศทางเดียวอย่างต่อเนื่องในแนวดิ่ง โดยรับวัสดุจากด้านล่างไปจ่ายยังด้านบน โดยมีลูกกระพ้อประกอบกับสายพายกระพ้อเป็นตัวลำเลียง โดยมี motor gear เป็นชุดขับส่งกำลัง

BUCKET ELEVATOR .jpg (101 KB)