สินค้า


TURN HEAD

ใช้สำหรับรับวัตถุดิบที่มาจากที่เดียวกัน แต่เปลี่ยนช่องทางการจ่ายได้หลายช่องทาง โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองเครื่องจักรลำเลียงจำนวนมาก

TURN HEAD .jpg (92 KB)