สินค้า


VERTICAL MIXER

เครื่องผสมวัตถุดิบแนวตั้งแบบเพลาเดียวโดยใช้สกูร

VERTICAL MIXER .jpg (51 KB)