สินค้า


PELLET COOLER

สำหรับการระบายความร้อนของอาหารเม็ด โดยเฉพาะอาหารเม็ดแบบอัดขึ้นรูป

PELLET COOLER .jpg (128 KB)