สินค้า


HORIZONTAL BATCH MIXER

เครื่องผสมวัตถุดิบ ทำให้เกิดการคลุกเคล้าเข้าด้วยกัน เพื่อให้มีความสม่ำเสมอเข้ากันของส่วนผสม และการกระจายตัวของวัตถุดิบ

HORIZONTAL BATCH MIXER .jpg (72 KB)