สินค้า


DRUM SIEVE

เครื่องทำความสะอาดขั้นต้น เหมาะสำหรับการกำจัดขยะขนาดใหญ่ จากระบบวัตถุดิบในโรงงานอาหารสัตว์

DRUM SIEVE.jpg (51 KB)