สินค้า


SHAKER SIEVE

ใช้สำหรับการคัดแยกวัตถุดิบที่เป็นผงและเม็ด หรือ ผลิตภัณฑ์ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์

SHAKER SIEVE .jpg (45 KB)